0
0
0

0грн.

Юнімарк 70% (5кг)

(0)
  • Модель:
  • 205
  • Наявність: Out Of Stock
0грн.
Ціна: 0грн.

Переваги гербіциду Юнімарк

  • контроль широкого спектру дводольних (у т.ч. щириця, лобода, гірчаки, гірчиця) і злакових (у т.ч. вівсюг, мишій, куряче просо) бур’янів;
  • висока селективність до зареєстрованих культур;
  • тривалий період захисної дії;
  • можливість застосування у бакових сумішах для розширення спектру дії ґрунтових гербіцидів.

Механізм дії гербіциду Юнімарк

Метрибузин досягає хлоропластів та пригнічує фотосинтез, інгібуючи фотосинтетичний транспорт електронів. Проникає як через кореневу систему так і через наземну частину, проте проникність через корені краща. Рухається по рослині у висхідному напрямку.

Ефективність

Оскiльки продукт впливає на фотосинтез, ефект дiї на чутливi рослини стає помiтним лише з початком фотосинтезу. У рекомендованих нормах витрати гербiцид Юнiмарк® ефективно дiє на проростаючi та вегетуючi бур’яни, але до утворення справжнiх листкiв.

Пiсля появи справжнiх листкiв ефективнiсть рiзко знижується. Юнiмарк® контролює широкий спектр дводольних бур’янiв: щирицю (на раннiх фазах розвитку), лободу бiлу, волошку синю, рутку лiкарську, ромашку, жабрiй звичайний, види гiрчаку, портулак городнiй, гiрчицю польову, осот городнiй, зiрочник середнiй та iн. Гербiцид також ефективний проти однодольних бур’янiв: видiв мишiю, курячого проса, лисохвосту польового, вiвсюга, пажитницi тощо

Особливості застосування гербіциду Юнімарк

Перед застосуванням гербiциду слiд порадитись з оригiнаторами сорту щодо чутливостi до метрибузину. Не рекомендується застосовувати препарат за висоти рослин культури понад 15 см. Обприскування слiд проводити при температурi повiтря +5…+25°С. Загортання не рекомендується. Норма витрати робочого розчину — 200-400 л/га. Норма внесення препарату залежить вiд типу ґрунту та наявностi зволоження: при бiльшому вмiстi гумусу та меншiй вологостi застосовують максимальнi норми витрати, а при меншому вмiстi гумусу i достатньому зволоженнi, навпаки, — мiнiмальнi.

Пiсля використання гербiциду Юнiмарк® у разi пересiвання не рекомендується висiвати капусту, рiпак, цибулю, шпинат, цукровi й столовi буряки, гарбуз, селеру, перець, салат, огiрки, динi, тютюн. Наступного року не слiд висiвати цибулю, столовi та цукровi буряки, а також за низького вмiсту гумусу i лужної реакцiї рН ґрунту — хрестоцвiтi.

Для якiсного внесення препарату рекомендується використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.

Препарат сумiсний з усiма ґрунтовими препаратами. Добре змiшується з дiючою речовиною римсульфурон. Перед приготуванням бакової сумiшi слiд провести тест на сумiснiсть.

Класифікація ВООЗ: ІІ клас.

Відгуків (0)

Немає відгуків про цей товар.